Työntekijälle

Yt-kutsu ja menettely

Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä jotka säännöllisesti työllistävät vähintään 20 työntekijää. Lain mukaiset neuvottelut ovat monille yrityksille arkipäivää, varsinkin huonoina taloudellisina aikoina. Joukkoirtisanomiset ja toiminnan uudelleenjärjestelyt edellyttävätkin sitä, että niiden perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot käsitellään yhteistoimintamenettelyssä.

Joskus voi käydä niin, että työnantaja pyrkii pääsemään hankalaksi koetusta työntekijästä eroon yhteistoimintaneuvottelujen ja niitä seuraavien taloudellis-tuotannollisista syistä tapahtuvien potkujen kautta. Jos epäilet, että sinun tapauksessasi voi olla kyse tällaisesta, ota ihmeessä yhteyttä ajoissa!

Työnantajan virheet yhteistoimintaneuvotteluissa työvoiman vähentämistilanteissa voivat tulla varsin kalliiksi. Ellei työnantaja ole noudattanut neuvotteluja koskevia varsin tiukkoja ja määrämuotoisia sääntöjä hän voi joutua maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle enintään 30 000 euron suuruisen hyvityksen!

Kannattaa siis valvoa, että sinun etusi ja oikeutesi toteutuu.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.