Työntekijälle

Työntekijän oikeudet

Työntekijänä sinulla on oikeus turvalliseen työhön. Sinulla on lisäksi oikeus odottaa tasapuolista kohtelua muihin työntekijöihin verrattuna, eikä sinua saa työpaikalla syrjiä tai häiritä.

Sinulla on oikeus saada palkkasi viimeistään normaalina palkanmaksupäivänä, tai, jos kyseessä on pyhäpäivä, viimeistään sitä edeltävänä arkipäivänä.

Sinulla on myös oikeus tarvittaessa tehdä ilmoitus työnantajalle jos koet että sinua uhataan, häiritään tai muuten joudut epäasiallisen kohtelun uhriksi työpaikalla. Jos tekijä on lähiesimiehesi, voit olla yhteydessä hänen esimieheensä.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä luottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun, aluehallintoviraston työsuojeluun tai yksityiseen asianajajaan jolla on pitkä, useiden vuosien kokemus työsuhderiidoista ja niiden menestyksellisestä hoitamisesta.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.