Työntekijälle

Palkka ja luontoisedut

Monissa tapauksissa minimipalkka määräytyy sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Sinun tehtäväsi on kuitenkin esittää mahdolliset työtodistukset tai tutkintotodistukset työnantajalle, jotta hänellä on tarvittava tieto palkan määrittelyä varten. Jos esität palkkavaatimuksia myöhemmin sen vuoksi, että palkkasi on määritelty esim. alemman palkkaluokan mukaisesti voit menettää oikeutesi saataviin ellet ole itse toimittanut tarpeellisia todistuksia työnantajalle työsuhteen alussa. Huolehdi siis palkkaan vaikuttavien seikkojen esille tuomisesta ajallaan.

Sinun kannattaa myös selvittää mitkä luontoisedut mahdollisesti kuuluvat sinulle, ja pyytää, että ne kirjataan työsopimukseen. Silloin niitä ei enää voi yksipuolisesti poistaa sinulta myöhemmässä vaiheessa, ainakaan ilman että ne korvataan rahapalkan muodossa verotusarvojen mukaisesti esimerkiksi irtisanomisaikana.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.