Työntekijälle

Kirjallinen varoitus

Työnantaja saattaa kutsua sinut keskusteluun, jos olet hänen mielestään tehnyt virheitä työssäsi, myöhästellyt tai muulla tavalla rikkonut työntekijänä velvollisuuksiasi.

Tämän tyyppisissä tilanteissa kannattaa pysyä rauhallisena, ja ensin kuunnella mitä työnantajalla on sanottavana. Tämän jälkeen voit kertoa oman näkemyksesi asioista. Kannattaa pitää mielessä, että työnantajalla ei välttämättä ole tiedossaan kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja, vaan vain esimerkiksi jonkun toisen kertomus, eli tuo esille sinun kannaltasi myönteiset seikat avoimesti. Jos taas olet mokannut, se kannattaa joskus myöntää suoraan, rehellisesti, jolloin annat itsestäsi rehdin ja reilun työntekijän vaikutelman.

Jos sinulle annetaan kirjallinen varoitus, mutta olet sitä mieltä että se on perusteeton, voit halutessasi myöhemmin lähettää selvityksen vaikka sähköpostitse, miksi varoitus mielestäsi on aiheeton.

Sinun tulee joka tapauksessa allekirjoittaa varoitus siltä osin, että olet saanut sen tiedoksi. Sillä et vielä hyväksy itse varoitusta, voit sanoa esimerkiksi että olen saanut tämän varoituksen, allekirjoitat, ja toteat, että sinä siitä huolimatta pidät varoitusta aiheettomana.

Kirjallisella varoituksella ei ole mitään itsenäistä merkitystä ellei sinun työsuhteesi myöhemmin pääty irtisanomiseen. Silloin varoituksella voi olla merkitystä. Jos taas varoituksen antamisen ja työsuhteesi irtisanomisen välillä on kulunut selkeästi pidempi aika kuin yksi vuosi, ei varoituksella ole juurikaan merkitystä.

Varoituksen tehtävänä on siis lähinnä toimia työnantajan huomautuksena sinulle siitä, millä tavalla sinun tulisi jatkossa toimia tai mitä välttää jotta työsuhteesi voi jatkua normaalisti työnantajasi leivissä hamaan tulevaisuuteen. Sitä ei siis kannata ottaa niin raskaasti.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.