Työnantajalle

Yrityksen keskeiset pakolliset suunnitelmat

Riippuen siitä työllistääkö yritys säännöllisesti yleensä vähintään 20 tai 30 työntekijää sillä on erilaisia velvollisuuksia tehdä pakollisia suunnitelmia eri lakien nojalla.

Jos yritys työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää sen tulee laatia henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Säännöllisesti vähintään 30 henkilöä työllistävän yrityksen tulee lisäksi laatia tasa-arvosuunnitelma ja suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.

Yrityksellä tulee lisäksi myös olla voimassa oleva työsuojelun toimintaohjelma, riippumatta henkilöstömäärästä. Yrityksen pitää lisäksi huolehtia työterveyshuollosta, tavoitteena ehkäisevä terveydenhoito ja laatia työterveyshuollon toimintasuunnitelma, käytännössä yhteistyössä työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa.

Suunnitelmat on laadittava yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Vakiintuneesti on katsottu, että näiden keskeisten toimintaohjelmien ja –suunnitelmien lisäksi tulee ylläpitää päihdeohjelmaa, sähköpostiohjesääntöä ja henkilörekisteriselostetta.

Sivuiltamme löydät lisätietoja velvollisuudesta laatia suunnitelmat, tietoa siitä, millaisia asioita niihin on syytä sisällyttää sekä käytännönläheisiä vinkkejä suunnitelmien laadintaan. Lisäksi löydät käytännönläheiset mallisuunnitelmat, jotka voidaan täyttää yhteistyössä henkilöstön kanssa, jolloin yritys samalla täyttää lain edellytykset suunnitelmien käyttöönoton osalta.

Mallilomakkeet löytyvät omista liitetiedostoistaan. Niitä hyödyntämällä voit helposti hoitaa suunnitelmien teon kuntoon yrityksessäsi. Käytännönläheiset ohjeet ja vinkit suunnitelmien tekemiseen löytyvät kustakin tiedostosta, mallilomakkeen jälkeen.

Toivon, että saat näitä hyödyntämällä lisätietoa, innostusta ja kimmokkeen huolehtia siitä, että nämä asiat ovat sinun yrityksessäsi kunnossa!

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.