Työnantajalle

Yhteistoiminta

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä on mainettaan parempi laki. Yhteistoimintalailla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.

Lakia sovelletaan niin yrityksen yleisten suunnitelmien, periaatteiden ja tavoitteiden laatimisessa, yritystoiminnan muutostilanteissa ja töiden uudelleenjärjestelyissä, ja työvoiman käyttöä vähennettäessä.

Virheet yhteistoimintaneuvotteluissa työvoiman vähentämistilanteissa voivat tulla erityisen kalliiksi, koska niitä koskevien varsin tiukkojen ja määrämuotoisten sääntöjen noudattamatta jättämistä voi seurata hyvityssakko, jolloin työnantaja voi joutua maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään 30 000 euron suuruisen hyvityksen.

Jos siis yrityksessäsi on tarvetta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut on syytä konsultoida osaavaa asianajajaa jolla on monivuotinen kokemus yhteistoimintaneuvottelujen läpiviemisestä erikokoisissa yrityksissä, ja käytännössä hankittu ammattitaito lain soveltamisesta erilaisissa tilanteissa.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.