Työnantajalle

Varoitukset

Monet työntekijät tekevät virheitä, tai laiminlyövät velvollisuuksiaan. Hyvään työnantajapolitiikkaan kuuluu virheisiin ja laiminlyönteihin puuttuminen tavalla, joka ei aseta ketään eriarvoiseen asemaan toisiin työntekijöihin verrattuna. Lievissä tapauksissa riittää se, että keskustelee työntekijän kanssa, ja kysyy, menikö hänen mielestään kaikki kuten Strömsössä?

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen tai rikkonut niitä, häntä ei työsopimuslain mukaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Jos siis työntekijän toiminnassa on sellaisia puutteita tai suoranaisia virheitä jotka saattavat aiheuttaa tarpeen hänen työsuhteensa irtisanomiseen, hänelle on ensin varoituksella annettava mahdollisuus korjata menettelynsä tulevaisuudessa.

On suositeltavaa, että sellaisessa tilanteessa työntekijälle annetaan kirjallinen varoitus jossa osin kerrotaan mistä syystä varoitus annetaan, ja toisaalta ilmoitetaan, että jos kyseinen menettely toistuu, työsuhteen päättämistä joudutaan harkitsemaan.

Varoitusten antamisessakin on noudatettava tasapuolisuutta. Jos varoituksia annetaan esimerkiksi myöhästymisestä johtuen on syytä kuulla työntekijää myöhästymisen syystä, ja ellei sille asiallista ja hyväksyttävää perustetta antaa kirjallinen varoitus. Jos jollekulle annetaan varoitus, mutta vastaavassa tilanteessa toiselle työntekijälle ei ole annettu varoitusta, ei varoitukselle voida myöhemmässä mahdollisessa irtisanomistiulanteessa antaa sitä painoarvoa ja merkitystä kuin jos työnantaja on johdonmukaisesti kohdellut työntekijöitä tasapuolisesti.

Jos myöhempi irtisanomisperuste kuitenkin on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei varoitusta ole pakko antaa ennen irtisanomista. Tyyppiesimerkkinä taloudellinen epärehellisyys, väkivalta työpaikalla tai muu vastaava hyvin vakava laiminlyönti tai rikkomus.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.