Työnantajalle

Työsuhteen päättäminen sopimalla

Joskus yritys huomaa, että sillä on väärä henkilö väärällä paikalla. Saattaa syntyä tilanne, jolloin työpaikan hengen tai toiminnan kannalta on pakko antaa jonkun yksittäisen työntekijän jatkaa uusiin haasteisiin.

Tämän kaltaisissa tilanteissa työnantajalla on aina oikeus sopia työntekijän kanssa työsuhteen päättämisestä, riippumatta työsopimuslain säännöksistä ja edellytyksistä.

Sopimisessa on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä oikeuskäytännöstä löytyy tapauksia joissa sopimusta on pidetty pätemättömänä esimerkiksi painostuksen johdosta, tai koska sopimusta muutoin ei voitu tietyssä tilanteessa tai tiettynä ajankohtana pätevästi tehdä, jolloin työntekijä on voinut myöhemmin riitauttaa sopimuksen ja saada korvauksia, vaikka hänelle jo on sopimuksen perusteella suoritettu sovittuja maksuja. Tällainen on työnantajan kannalta yleensä äärimmäisen turhauttavaa.

On siis suositeltavaa, kun tällainen tapaus on käsillä, että työnantaja ottaa yhteyttä asianajajaan joka on solminut useita kymmeniä päättämissopimuksia, ja jolla on käytännön kokemus neuvottelutoiminnasta yritystasolla ristiriitaisuuksien välttämiseksi.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.