Työnantajalle

Oikeanlainen työsopimus säästää aikaa, vaivaa ja rahaa

Vaikka työsopimuksessa sovittavia asioita rajaavat voimakkaasti lain säännöt, työehtosopimusmääräykset ja joiltakin osin yrityksessä noudatettavat käytännöt, jää silti kysymyksiä joista työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia työsopimuksessa.

Työntekopaikaksi voidaan esimerkiksi määritellä tietty maantieteellinen alue. Tällöin työnantaja voi määrätä työntekijän eri toimipisteissä tapahtuvaan työhön ilman että työntekijälle välttämättä syntyy oikeus päivärahoihin tai kilometrikorvauksiin.

Koeaikamääräys voi pääsääntöisesti olla neljän kuukauden mittainen. Koeaikamääräys ei kuitenkaan tule osaksi työsopimusta ellei siitä ole erikseen nimenomaisesti sovittu työsopimuksessa.

Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi, ellei sitä ole perustellusta syystä solmittu määräajaksi. Määräaikaisia työsopimuksia voi olla perättäin useita, kunhan jokaiselle yksittäiselle työsopimukselle löytyy perusteltu syy, esimerkiksi jonkun sairausloma, tietyn työn tekeminen, tai työntekijän oma pyyntö.

Työaikamääräys voi olla joustava ja koskea työn tarjoamista tarpeen mukaan (ns. extrasopimus). Työajan sijoittamista koskevia rajoituksia ei kannata kirjata työsopimukseen sillä niiden muuttaminen jälkeenpäin edellyttää lähtökohtaisesti sopimista työntekijän kanssa.

Palkkauksen muoto on myös keskeinen osa työsopimusta. Jos yrityksellä on käytössä esimerkiksi bonus-, provisio tai muita tulospalkkausmalleja, niitä ei kannata kirjata työsopimukseen. Työsopimuksessa kannattaa enintään viitata yrityksen kulloinkin voimassa oleviin sääntöihin niiden osalta. Tällöin työnantajalle jää mahdollisuus omien sääntöjensä mukaisesti myöhemmin muuttaa palkkausjärjestelmän ehtoja yksipuolisesti tilanteen sitä niin vaatiessa.
Meiltä saat myös apua työsopimusten laatimiseen ja uudistamiseen. Meillä on kokemusta yt-menettelyjen kautta tapahtuviin muutoksiin yritystasolla, ja käytännönläheinen tapa ratkaista työsopimuksiin liittyvien riskien minimointiin.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.