Työnantajalle

Työntekijän palkka ja luontoisedut

Mahdollisuudet sopia työntekijän palkasta ja luontoiseduista ovat rajoitettuja. Monet työnantajat joutuvat noudattamaan vähimmäispalkkojen osalta työehtosopimusmääräyksiä, ja käytännössä monilla työpaikoilla noudatetaan annettujen luontoisetujen osalta verohallituksen kulloinkin voimassa olevaa päätöstä.

Työnantaja voi kuitenkin esimerkiksi päättää oman yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin sopivista tulos- tai provisiopalkkajärjestelmiksi. Niistä ei kuitenkaan ole syytä sopia työnantajaa sitovasti työsopimuksessa.

Palkkojen osalta on syytä huomata että monet työehtosopimukset sisältävät määräyksiä palkkatietojen luovuttamisesta luottamusmiehelle, ja vähän suurempien yritysten on jo lain nojalla annettava tietoa palkoista henkilöstölle osana henkilöstö- tai tasa-arvosuunnittelua.

Työsuhteen päättyessä työnantajalla on mahdollisuus poistaa työntekijältä luontoisedut, ja korvata ne rahalla. Tämä on erittäin käytetty toimintamalli jos työsuhde päättyy sopimalla, tai jos työnantaja muutoin vapauttaa työntekijän tai ylemmän toimihenkilön työntekovelvoitteestaan irtisanomisaikana.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.