Työnantajalle

Työaika

Työntekijän kanssa voidaan sopia joustavasta työaikamääräyksestä jolloin se koskee työn tarjoamista tarpeen mukaan (ns. extrasopimus).

Muissa tapauksissa työntekijän kanssa on sovittava noudatettavasta työajasta, esimerkiksi 30 tuntia viikossa, 37,5 tuntia viikossa (ns. konttorityöaika, ei pekkasia) tai 40 tuntia viikossa (ja pekkaset).

Työaikalaki on hyvin joustava, ja mahdollistaa monenlaiset poikkeukset joko valtakunnallisilla työehtosopimuksilla, tai jopa paikallisilla sopimuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä työaikalain läpikäynti johtaa harvoin oikeaan tulkintaan työaikakysymysten osalta.

Jos yrityksessäsi on ongelmia tai riitoja työaikamääräysten osata on syytä konsultoida asianajajaa jolla on pitkä, useiden vuosien kokemus työaikakysymyksistä ja niiden ratkaisemisesta neuvottelu- tai oikeusteitse.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.