Työnantajalle

Rekrytoi oikein – vältä riskit

Yrityksen on syytä huolehtia oikean henkilöstön määrästä ja laadusta.

Yrityksellä tulisi olla selkeä suunnitelma henkilöstön määrästä ja laadusta myös pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi viiden vuoden tähtäimellä.

Minkälainen nykyinen henkilöstö on, millainen sen ikä- ja sukupuolijakauma on, ja miten yritys huolehtii henkilöstön ammatillisen osaamisen riittävästä tasosta ja osaamisen kehittämisestä?

Kaikki nämä aspektit vaikuttavat myös yrityksen rekrytointipolitiikkaan.

Syrjivä työpaikkailmoittelu on laissa kielletty. Jos esimerkiksi haetaan toista sukupuolta olevaa työntekijää menettelylle tulee olla laissa hyväksytty syy, esimerkiksi tasa-arvolain mukainen tavoite sukupuolijakauman osalta. Yritys voi halutessaan myös yhdenvertaisuuslain mukaisesti pyrkiä edistämään vajaatyökykyisten työntekijöiden työllistymistä tai tarjota vähemmistöjen edustajille työtä jolloin ns. positiivinen erityiskohtelu on suunnitelmallisena ja tavoitteellisena toimintana hyväksyttyä.

On syytä kiinnittää huomiota siihen, että työsopimuslain syrjintäkielto koskee jo työhönottovaihetta. Tämä tarkoittaa sitä että valinnassa ei saa kiinnittää huomiota esimerkiksi perhesuhteisiin, perheenlisäyssuunnitelmiin tai hakijan terveydentilaan, paitsi jos se ei mahdollista työn suorittamista. Siten esimerkiksi kroonisen selkävaivapotilaan valitsematta jättäminen raskaaseen varastotyöhön voi olla mahdollista, ja lainmukaista.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.