Työnantajalle

Poissaolot

Työoikeus mahdollistaa nykyään monenlaisia muitakin poissaoloja vuosilomien lisäksi. Esimerkkeinä mainittakoon perhevapaat, joista löytyy määräyksiä esim. työsopimus- ja vuosilomalaista. Lisäksi esimerkiksi opintovapaalaki, vuorotteluvapaalaki ja laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä mahdollistavat poissaoloja työpaikalta.

Monissa työehtosopimuksissa on myös erittäin pitkälle vietyjä määräyksiä, osin palkallisista, ja osin palkattomista poissaoloista.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.