Työnantajalle

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen laajassa mielessä pitää sisällään työehtojen asettamisen jotain sopimismenettelyä käyttäen työpaikka-, yritys- tai toimipaikkatasolla.

Suppeammassa mielessä paikallinen sopiminen tarkoittaa työehtosopimusten mukaista mahdollisuutta sopia paikallisesti toisin.

Työnantajajärjestöjen pitkäaikainen tavoite on ollut lisätä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Tällä on pyritty hakemaan lisää joustoja ja yrityskohtaisten tarpeiden parempaa huomioimista työehdoista päätettäessä ainakin osittain paikallisesti.

Paikallisesta sopimisesta löytyy määräyksiä niin lainsäädännöstä kuin työehtosopimuksistakin. Toistaiseksi sitä rajaavat kuitenkin varsin merkittävästi yksityiskohtaiset ja pakottavat säännöt, joista ei edes työnantajan ja työntekijän keskinäisellä sopimuksella voida työntekijän vahingoksi poiketa.

Yksi paikallisen sopimisen muoto liittyy yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmimiseen. Jos yritys ei kuulu työnantajaliittoon on tilanteita, joissa ammattiliitto on pyytänyt yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmimisen. Ryhdytäänkö tällaiseen vai ei riippuu osittain yrityksen tahtotilasta ja osittain ammattiliiton mahdollisuudesta esimerkiksi työtaistelutoimenpiteellä uhaten suosittaa voimakkaasti yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmimiseen. Kannattaako yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmiminen riippuu pitkälti siitä, millainen e on, ja minkälaisia määräyksiä siihen on kirjattu. Käytännössä yrityskohtaiset työehtosopimukset ovat yleistyneet viime vuosina, eikä niihin tarvitse lähtökohtaisesti suhtautua kielteisesti.

Jos yrityksessäsi on tarvetta yrityskohtaiselle työehtosopimukselle jossa paremmin kuin muutoin voidaan huomioida yrityksenne tarpeet, tai jos muuten tarvitsette apua paikallisen sopimisen osalta, kannattaa valita asianajaja jolla on yli 10 vuoden käytännön kokemus työehtosopimusneuvotteluista, ja joka on myös solminut lukuisia yrityskohtaisia työehtosopimuksia eri aloilla työskenteleville yrityksille, ja erilaisten ammattiliittojen kanssa.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.