Työnantajalle

Koeaikapurku

Koeaikamääräyksen tarkoitus on ollut antaa sekä työnantajalle että työntekijälle mahdollisuuden harkita täyttääkö työsopimus sille asetetut toiveet ja tavoitteet.

Jos työnantajana et ole tyytyväinen työntekijään, hänen käytökseensä tai sopeutumiseensa työyhteisöön tai työn tuloksiin, voit tehdä koeaikapurun koeajan voimassa ollessa.

Tällöin et tarvitse irtisanomisperusteen kaltaista asiallista ja painavaa syytä, vaan pelkkä vetoaminen koeaikamääräykseen riittää. Työntekijän kanssa on toki käytävä keskustelu siitä, onko koeajasta sovittu työsopimuksessa, ja onko koeaika edelleen voimassa. Jos vastaukset ovat myöntäviä, voit tehdä koeaikapurun, jolloin työsuhde päättyy työvuoron lopussa.

Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla syillä. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan on syytä itse pohtia miksi koeaikapurku tehdään. Syyksi ei riitä esimerkiksi työntekijän ilmaisemat poliittiset mielipiteet, tai lyhyet sairauspoissaolot koeaikana. Sen sijaan jos työntekijä työhöntulotarkastuksessa todetaan kyvyttömäksi työhön terveydentilastaan johtuen koeaikapurku on poikkeuksellisesti yleensä mahdollinen.

Työnantajana sinun kannattaa kuitenkin aina konsultoida pitkän kokemuksen omaavaa asianajajaa ennen kuin teet päätöksen työsuhteen päättämisestä, oli päättämissyy ja tapa sitten mikä tahansa. Virheet näissä asioissa voivat muodostua varsin kalliiksi.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.