Työnantajalle

Johtajasopimukset

Yrityksillä voi yleensä olla kahdenlaisia johtajasopimuksia.

Jos yrityksessä on toimitusjohtaja tehdään toimitusjohtajasopimus jolla sovitaan toimitusjohtajan tehtävistä, palkkauksesta, vastuista, oikeuksista ja velvollisuuksista ja sopimuksen päättämisestä. Olennainen osa toimitusjohtajasopimusta muodostuu yleensä myös kilpailukielto- ja salassapitosopimuksesta.

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mielessä osakeyhtiön orgaani, jolloin toimitusjohtajaan ei ilman eri sopimusta sovelleta työlainsäädäntöä lainkaan. Käytännössä kuitenkin eräät yleisimmät edut joita työoikeus säätelee (esim. lomat, lomalta maksettava palkka, poissaolot, oikeus korvaukseen sopimuksen päättämisen yhteydessä ym.) käsitellään erikseen toimitusjohtajasopimuksessa. Koska kyseessä on yleensä yrityksen keskeinen toimija ja julkisia riitoja halutaan välttää, yrityksen tulee olla erityisen tarkka solmiessaan toimitusjohtajasopimusta.

Yrityksillä on myös muunlaisia johtajasopimuksia. Ne voivat koskea yrityksen johtohenkilöitä, johtoryhmän jäseniä ja muita selkeästi yritysjohtoon kuuluvine henkilöiden työsuhteiden ehtoja. Näillekin sopimuksille on luonteenomaista että niissä käsiteltävät asiat poikkeavat joiltakin osin tavallisista työsopimuksista. Esimerkiksi immateriaalioikeudet, ja kilpailukielto- ja salassapitomääräykset ovat niissä yleensä korostetulla tavalla esillä.

Jos yrityksesi tarvitsee neuvontaa toimitusjohtajasopimukseen tai muuhun johtajasopimukseen liittyen on syytä kääntyä sellaisen asianajaja puoleen, joka on solminut lukuisia toimitusjohtajasopimuksia, ja jolla on monivuotinen kokemus myös muiden johtajasopimusten solmimisesta ja tulkitsemisesta.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.