Irtisanominen taloudellis-tuotannollisella perusteella

Jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työnantajan on ennen irtisanomista käytävä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut irtisanomisuhan piirissä olevien työntekijöiden kanssa.

Jos työnantaja työllistää säännöllisesti alle 20 työntekijää, työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot ja elinkeinotoimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.

Myös muun työn tarjoaminen irtisanomisen vaihtoehtona on selvitettävä, ja tämän velvoitteen täyttämättä jättämistä voidaan harkita punnittaessa onko työsuhteen päättäminen tapahtunut laillisesti vai ei.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.