Työnantajalle

Bonus, provisio ja muut palkitsemisjärjestelmät

Monissa yrityksissä on nykyään osana palkkausta käytössä erilaisia bonus-, provisio tai muita palkitsemisjärjestelmiä. Niitä ei kuitenkaan kannata kirjata työsopimukseen. Työsopimuksessa kannattaa enintään viitata yrityksen kulloinkin voimassa oleviin sääntöihin niiden osalta. Tällöin työnantajalle jää mahdollisuus omien sääntöjensä mukaisesti myöhemmin muuttaa palkkausjärjestelmän ehtoja yksipuolisesti tilanteen sitä niin vaatiessa.

Työnantajan on syytä myös olla tarkkana järjestelmien ehtojen laatimisessa. Hyvä käytännön vinkki on aloittaa kirjaamalla, että kyseessä on Oy Yhtiö Ab:n palkkiojärjestelmä, jota työnantaja saa muuttaa noudattamalla esimerkiksi kolmen kuukauden ilmoitusaikaa (ei siis irtisanomisaikaa, koska kyseessä ei ole sopimus). Sen jälkeen voi kirjata kulloinkin voimassa olevat ehdot, mutta tämä jättää työnantajalle mahdollisimman vapaat kädet järjestelmän muokkaamiselle myöhemmin jos yhtiö haluaakin muuttaa tavoitteitaan, tai tuloksia joista järjestelmä palkitsee.

Sitä saa, mitä mittaa –periaate toteutuu näissäkin järjestelmissä. Kyse on kuitenkin lain ja työehtosopimusten päälle sijoittuvasta usein taloudellisesta ohjauskeinosta, joka kuuluu työnantajan työkalupakkiin operatiivisen toiminnan ohjauskeinona. Siksi siitä ei ole syytä tehdä neuvottelutoimintaan vaikuttavaa sopimusaineistoa.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.