Työnantajalle

Autamme työnantajia työoikeudellisissa ongelmissa.

Työoikeus rajoittaa yksittäisen työnantajan ja työntekijän mahdollisuuksia sopia joustavasti työsuhteen ehdoista. Tämä tarkoittaa sitä, että yritystoiminnan kestävää, pitkäjänteistä kehittämistä ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavaa sopimustoimintaa ei aina voi toteuttaa halutulla tavalla. Työoikeus on kuitenkin osa sopimusjuridiikkaa, johon pitkälti sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Näin ollen esimerkiksi työntekijän lojaliteettivelvollisuus ja huolellisuusvelvollisuus estävät työntekijän epäasiallisen käyttäytymisen ja velvollisuuksien rikkomisen. Työnantajalla on mahdollisuus tietyissä rajoissa solmia paikallisia sopimuksia ja muutenkin päättää siitä, miten yrityksessä työtä tehdään. Tätä työnjohto-oikeuttaan työnantaja voi käyttää lain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa. Lue lisää sinun oikeuksistasi ja mahdoolisuuksistasi työnantajana oheisista kirjoituksista.

Jos sinulla on jokin tietty kysymys joka mietityttää, ota yhteyttä ja varaa heti aika maksuttomaan alkuneuvotteluun, jossa voimme kartoittaa tilanteesi.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.