Tjänster

Rådgivning

Snabb, effektiv och lösningsinriktad rådgivning i olika juridiska spörsmål.

Gratis inledande förhandling. Boka tid för inledande förhandling. Rådgivningen inkluderar utredning av ditt ärende, eventuella förhandlingar med motparten och sökandet av ett förlikningsresultat i aktivt samarbete med dig.

Ofta räcker ett kort rådgivningssamtal för att lösa ditt problem varefter du kan fortsätta med dina vardagssysslor.

Skötsel av rättegångar

Vi strävar alltid efter att göra upp i godo med motparten. Alltid lyckas det inte. Då kan en rättegång följa. Skötandet av rättegångar kräver stort kunnande och lång erfarenhet.

Advokat Max Lindholm har sedan 2001 skött framgångsrikt civil- och brottmål i anslutning till anställningsförhållanden i allmänna domstolar. Dessutom har han skött andra civil- och brottmål och administrativa ansökningsärenden. Du kan alltså lugnt lämna ditt ärende åt mig.

Skolning

Du kan beställa en skolning om de frågor ditt företag behöver mer kunskap om. Skolningarna skräddarsys enligt era behov. Därför kan man under skolningen gå på djupet med just de specialfrågor och problemområden ni behöver lösningsinriktad hjälp med.

Jag har ordnat skolningar sedan år 2001. Mina samarbetspartners är t.ex. Hankens fortbildningsenhet i Vasa där jag har skolat arbetsrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt och avtalsjuridik redan under flera års tid. Andra samarbetspartners är t.ex. Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors och Öppna universitetet vid Helsingfors universitet.

Andra rättsområden

Byrån sköter också andra än arbetsrättsliga uppdrag. Centrala rättsområden är avtalsjuridik, familje- och kvarlåtenskapsrätt och straff- och förvaltningsrättsliga ärenden.

Avtalsjuridik

Tryggandet av företagets ostörda verksamhet kräver goda avtal. Tack vare vår goda kännedom om SME-företag och deras behov och praktiska erfarenhet av avtalsjuridik kan vi hjälpa er att uppgöra goda avtal.

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Familje- och kvarlåtenskapsrätt med flera års erfarenhet. Skilsmässor, avvittringar, vård- och umgängesärenden, testamenten, bouppteckningar och arvskiften medmänskligt.

Brottmål och förvaltningsrättsliga ärenden

Om du har blivit utsatt för ett brott och behöver ett förstående biträde under straffprocessen för att säkerställa dina rättmätiga krav kan du lugnt vända dig till oss. Vi bistår också brottsmisstänkta under förundersökningen och straffprocessen, närmast i ekonomiska- och arbetsrättsliga brottmål.

Utlänningsärenden, uppehållstillstånd och andra administrativa ärenden sköts också professionellt och medmänskligt.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.