Max Lindholm

maxMax Lindholm är känd som en tuff advokat som alltid eftersträvar den bästa lösningen för sin huvudman.

Han arbetar i egen advokatbyrå på Skatudden. Byrån är specialiserad på arbetsrätt.  Han har en lång erfarenhet från kollektivavtalsförhandlingar. Han ansvarade också för socialdialogen i Bryssel angående handeln som representant för Förbundet för Finsk Handel åren 2001-2009. Han ansvarade också för förbundets samhällsansvarsfrågor.

Max Lindholm har länge bistått internationella och nordiska storföretag i skapandet av finska tillämpningar och lösningar. Han har dessutom en lång erfarenhet av att hjälpa inhemska SME-företag.

Advokat Max Lindholm är känd som ett bra rättegångsombud. Han har sedan 2001 skött framgångsrikt civil- och brottmål i anslutning till anställningsförhållanden i allmänna domstolar. Han har dessutom skött andra civil- och brottmål och administrativa ansökningsärenden.

Åren 2001-2009 arbetade han på Förbundet för Finsk Handel som arbetsmarknadsjurist. År 2009 började han på Företagarna i Finland och grundade egen juridisk byrå. Max Lindholm är också en högt uppskattad föreläsare. Han har skolat om arbetsrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt och avtalsjuridik till inhemska och utländska företag och har också fungerat som lärare i stora nationella utbildningsenheter.

Advokat Max Lindholm blev färdig från Helsingfors universitet år 2001 med huvudämnet arbetsrätt. Han har dessutom fördjupade studier i bl.a. avtalsjuridik och familje- och kvarlåtenskapsrätt.

Byrån

Vår byrå är specialiserad på arbetsrätt och bistår både arbetsgivare och arbetstagare när man behöver Finlands bästa arbetsrättsliga kunnande.

Vår byrå sköter också civil- och brottmål vid allmänna domstolar. Vi sköter också uppdrag som gäller avtalsjuridik, familje- och kvarlåtenskapsrätt och förvaltningsrätt.

 

 

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.