Kontaktuppgifter

Advokatbyrå Max Lindholm Ab
Vanha viertotie 12B
00350 Helsingfors

Tel. + 358 (0)9 4282 6949
Mobil: + 358 (0)40 – 518 5158

E-post: ml@maxlindholm.fi

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.