För arbetstagaren

Semester, ledigheter och andra frånvaron

Semestebestämmelserna kommer vanligen från semesterlagen och kollektivavtal, så det finns inget särskilt skäl att avtala om det.

Om du däremot håller på att byta arbetsplats lönar det sig att ta upp frågan om semester, eftersom den under det första året kan begränsas till några enstaka dagar. Du kan gott begära t.ex. två veckors semester med lön eller oavlönat redan den första sommaren så att du orkar arbeta fram till den första normala sommarsemestern.

Om du planerar en längre resa eller du har annat behov för en längre frånvaro lönar det sig att ta upp saken i ett så tidigt skede som möjligt. Om du är flexibel och accepterar t.ex. arbetsgivarens begäran om merarbete är det mer troligt att arbetsgivaren också är flexibel angående dina önskemål.

Många kollektivavtal innehåller också rätt långtgående bestämmelser om frånvaron, vissa med rätt till lön, vissa utan rätt till lön.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.