För arbetstagaren

Kom-i-håg lista vid arbetssökning

När du söker en arbetsplats lönar det sig at först noga tänka efter vilket slags arbete du söker, och med vilka villkor du kan gå med på arbetet.

Skriv en klar och redig CV och arbetsplatsansökan. Du får hjälp till uppgörandet av din CV eller den skriftliga arbetsplatsansökan från te-byrån dit du kan boka tid för individuell rådgivning.

Kom-i-håg att du också borde bestämma i förväg vad du har för löneanspråk. Det lönar sig att lägga det lite högre än vad du vill få så att du har möjlighet att komma mot arbetsgivaren lite om hen bestämmer sig för att anställa dig. Syftet är att du är nöjd med din lön också på lite längre sikt eftersom de allmänna lönehöjningarna inte kommer att nämnvärt påverka din allmänna lönenivå.

Det är förbjudet att diskriminera vid rekrytering. Om du alltså upplever att din ålder, ditt kön eller någon annan personlig egenskap ledde till att du inte blev vald lönar det sig att kontakta en advokat för att reda ut saken!

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.