För arbetstagaren

Fick du sparken?

Om du har fått sparken på grund av skäl som hänför sig till dig personligen, skall du hålla dig lugn. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att du har gjort dig skyldig till så allvarliga misstag eller underlåtenheter i ditt arbete att arbetsgivaren lagligt får avsluta ditt arbetsavtal. Dessutom förutsätts vanligen att du tidigare fått en helst skriftlig varning för samma eller liknande förfarande under det senaste året. Om du har minsta anledning att misstänka att du inte har blivit rättvist behandlad ta kontakt så skal vi se om det finns något vi kan göra åt saken. Glöm inte att om arbetsgivaren gjort sig skyldig till olagligt avslutande av arbetsavtalet kan du få en ersättning som motsvarar din lön för minst tre och högst 24 månader.

Lita på en advokat med över 15 års erfarenhet av skötseln av hundratals arbetstvister angående avslutandet av arbetsavtal!

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.