För arbetstagaren

Bonus, provision och andra belöningssystem

Om du erbjuds ett i företaget allmänt tillämpat eller endast för dig skräddarsytt bonus-, provisions eller annat belöningssystem lönar det sig att be att saken skrivs in i ditt arbetsavtal. Om arbetsgivaren går med på att villkoren skrivs in i arbetsavtalet kan hen inte senare ändra på villkoren ensidigt, utan förändringar kräver i så fall ditt samtycke.

Arbetsgivaren kan förhålla sig negativa till ett sådant alternativ, utan vill eventuellt behålla rätten att senare kunna ensidigt förändra på villkoren. Då kan det gå så att du inte får ett enda euro från systemet efter förändringen, så om arbetsgivaren t.ex. åberopar belöningssystemet som motivering för en låg grundlön lönar det sig att påminna om risken ur din synvinkel och begära garantier om åtminstone en viss lönenivå oberoende av hur eventuella senare förändringar av belöningssystemet påverkar dina inkomster.

Få arbetsgivare förhåller sig negativt till att du är aktiv i förhandlingarna om ett arbetsavtal. Tvärtom, det tyder ju på att du är aktiv och kan sköta dina egna ärenden, och följaktligen också troligen kommer att kunna fungera som en effektiv teamspelare som företagets arbetstagare också!

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.