För arbetstagaren

Arbetstagarens rättigheter

Som arbetstagare har du rätt till ett tryggt arbete och en trygg arbetsmiljö. Du har dessutom rätt att förvänta dig opartiskt bemötande i relation till andra arbetstagare, och du får inte utsättas för vare sig diskriminering eller trakassering på arbetsplatsen.

Du har rätt till din lön senast vid den normala lönedagen, eller, om den infaller under en helg, senast den sista vardagen före helgen.

Du har också rätt att vid behov meddela till arbetsgivaren om du upplever att du hotas, trakasseras eller på annat sätt blir utsatt för osaklig behandling på arbetsplatsen. Om förövaren är din närförman kan du ta direkt kontakt med närförmannens förman.

Vid behov kan du kontakta förtroendemannen, arbetarskyddsombudet, arbetarskyddet vid arbets- och näringsbyrån eller en privat advokat med flera års framgångsrika erfarenhet av skötseln av arbetsrättsliga tvister.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.