För arbetstagaren

Arbetsrättens syfte är att skydda arbetstagaren. Arbetstagaren kan inte alltid försvara sig mot arbetsgivarens förslag. Därför har man skapat ett system där arbetstagaren genom lagstiftning och kollektivavtalsverksamhet garanteras minst skäliga villkor i arbetslivet. Många lagar, såsom diskrimineringslagen och jämställdhetslagen tillämpas redan i rekryteringsskedet, d.v.s. redan före ett arbetsavtal ens har undertecknats. Det är förbjudet att diskriminera vid rekrytering. Dessutom begränsar arbetsrätten arbetsgivarens möjligheter att komma överens med den enskilda arbetstagaren om försämringarna av de allmänna rättigheterna som hör till arbetstagaren. Tilläggsinformation om dina rättigheter och möjligheter hittar du i de detaljerade beskrivningarna av de olika delområdena inom arbetssätten. Om du misstänker att du har blivit fel behandlad, ta kontakt så utreder vi din situation. Den inledande förhandlingen är alltid avgiftsfri. Boka din tid här

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.