För arbetsgivaren

Semester

Vanligen behöver man inte avtala om semestern, eftersom de gällande bestämmelserna kommer direkt ur semesterlagen eller det tillämpliga kollektivavtalet.

Om arbetstagaren insjuknar under sin semester förbyts semesterdagarna till sjukdagar när självrisktiden, sex sjukdagar har gått, under förutsättning att arbetstagaren får minst 24 semesterdagar varje semesterår om hen har intjänat full semester.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.