För arbetsgivaren

Prövotidshävning

Syftet med prövotidsklausulen har varit att ge både arbetsgivare och arbetstagaren en möjlighet att överväga om arbetsavtalet uppfyller de mål och syften man eftersträvat.

Om du som arbetsgivare inte är nöjd med arbetstagaren, hens beteende eller anpassning till arbetet eller arbetsprestationer kan du göra en prövotidshävning så länge prövotidsperioden fortgår.

Då behöver du inte ett sakligt och vägande skäl för avslutandet av arbetsavtalet, utan det räcker med en hänvisning till prövotidsklausulen. Du skall förstås diskutera med arbetstagaren om huruvida ni kommit överens om prövotid i arbetsavtalet, och om prövotiden ännu pågår. Om svaren på dessa frågor är jakande kan du göra en prövotidshävning, varvid anställningen slutar då arbetsturen tar slut.

En prövotidshävning får dock inte göras på grunder som är ovidkommande med tanken på syftet med prövotiden. Detta innebär att du som arbetsgivare bör ha klart för dig varför du gör en prövotidshävning, Som orsak duger inte t.ex. politiska ståndpunkter som arbetstagaren framfört eller korta sjukperioder under prövotiden. Om det däremot i den inledande hälsogranskningen framkommer att arbetstagaren inte klarar av arbetet p.g.a. sitt hälsotillstånd är en prövotidshävning undantagsvis vanligen möjlig.

Som arbetsgivare lönar det sig alltid att konsultera med en advokat som har lång erfarenhet av arbetsrätt innan du fattar beslut om avslutande av arbetsavtal, oberoende av grunden eller sättet för avslutandet. Misstag kan bli mycket dyra.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.