För arbetsgivaren

Ett rätt uppfört arbetsavtal sparar tid, energi och pengar

Även om bestämmelser i lag, kollektivavtal och i viss mån företagets interna praxis begränsar vad man kan fritt avtala om i arbetsavtal finns det ändå frågor som arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om sinsemellan.

Man kan t.ex. fastställa som plats för arbetets utförande ett visst geografiskt begränsat område. Då kan arbetsgivaren bestämma att arbetstagaren arbetar inom området på olika ställen utan att arbetstagaren nödvändigtvis får en rätt till dagtraktamenten eller kilometerersättning.

Prövotiden kan enligt huvudregeln vara fyra månader. En prövotidsklausul ingår dock inte automatiskt i ett arbetsavtal om man inte uttryckligen har hänvisat till prövotiden i det skriftliga arbetsavtalet.

Ett arbetsavtal är i kraft tills vidare, om det inte av motiverad anledning har uppgjorts som ett arbetsavtal som är i kraft en viss tid. Flera visstidsavtal kan uppgöras efter varandra, om det för varje avtal finns en särskild orsak, t.ex. vikariat vid sjukledighet, utförandet av visst arbete eller arbetstagarens egen begäran.

Arbetstiden kan bestämmas flexibelt och gälla erbjudandet av arbete enligt behov (s.k. extra-avtal). Det lönar sig inte att inta noggranna begränsningar av arbetstiden i arbetsavtalet eftersom förändringar senare vanligen förutsätter ett avtal om saken med arbetstagaren. Fastställandet av lönen utgör en central del av arbetsavtalet. Om företaget använder t.ex. bonus-, provisions eller andra resultatlönemodeller lönar det sig inte att skriva in dem i arbetsavtalet.

Det räcker med en hänvisning i arbetsavtalet till ikraftvarande bestämmelser. Då har arbetsgivaren en större flexibilitet att ensidigt ändra på bestämmelserna om det senare blir nödvändigt. Du får hjälp av oss att uppgöra arbetsavtal eller förnya dem. Vi har också erfarenhet av samarbetsförhandlingar och därefter genomförda förändringar på företagsnivå. Vi vet också hur du kan minimera riskerna med formuleringarna om arbetstiden.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.