För arbetsgivaren

Centrala obligatoriska planer

Om företaget sysselsätter regelbundet minst 20 eller 30 anställda har företaget olika skyldigheter att uppgöra obligatoriska lagbestämda planer.

Om företaget sysselsätter regelbundet minst 20 anställda skall företaget uppgöra en personal- och skolningsplan.

Om företaget sysselsätter regelbundet minst 30 anställda skall företaget dessutom uppgöra en jämställdhetsplan och en plan för främjandet av likabehandling på arbetsplatsen.

Företaget skall också ha ett ikraftvarande verksamhetsprogram för arbetsplatshälsovården, oberoende av personalstyrkan. Företaget skall likaså sköta sina arbetshälsovårdsförpliktelser med syfte att ha preventiv hälsovård och uppgöra en verksamhetsplan, i praktiken i samarbete med producenten av arbetsplatshälsovårdstjänster.

Planerna skall uppgöras i samråd med arbetstagarna.

Inom arbetsrätten har man av hävd ansett att företagen förutom dessa centrala verksamhetsplaner också skall upprätthålla en rusmedelspolitik, e-posthanteringssystem och personuppgiftsregisterutdrag.

På våra hemsidor finner du tilläggsinformation på finska om skyldigheterna att uppgöra planerna, information om vad som är skäl att inkludera i dem och praktiska råd för uppgörandet. Dessutom finner du jordnära modeller som kan användas vid uppgörandet tillsammans med arbetstagarna, varvid företaget samtidigt uppfyller lagens krav angående ibruktagandet av planerna.

Modellblanketterna finns som egna filer. Genom utnyttjandet av dem kan du lätt sköta dessa skyldigheter för ditt företags del. De praktiska råden finner du i varje fil, efter modellblanketten.

Jag hoppas att du genom att utnyttja materialet får tilläggsinformation, inspiration och ett incentiv att säkerställa att dessa saker är på plats i ditt företag!

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.