För arbetsgivaren

Bonus, provision och andra belöningssystem

Många företag har numera i bruk olika slags bonus-, provisions eller andra belöningssystem som en del av lönepolitiken. Dessa lönar det sig dock inte att skriva in i arbetsavtalet.

Många företag har numera i bruk olika slags bonus-, provisions eller andra resultatlönemodeller som en del av lönepolitiken. Dessa lönar det sig dock inte att skriva in i arbetsavtalet. Det räcker med en hänvisning i arbetsavtalet till ikraftvarande bestämmelser. Då har arbetsgivaren en större flexibilitet att ensidigt ändra på bestämmelserna om det senare blir nödvändigt.

Arbetsgivaren skall också vara noggrann med utformningen av resultatlönemodellerna. Ett praktiskt råd är att börja med en bestämmelse enligt vilken det är frågan om Oy Företag Ab:s lönemodell, som arbetsgivaren får ändra på t.ex. genom bruket av en tre månaders anmälningstid (alltså ingen uppsägningstid, eftersom det inte är frågan om ett avtal). Efter det kan man skriva in de ikraftvarande bestämmelserna, men har lämnat rum för arbetsgivaren att senare ändra på modellen om företaget ändrar på sina målsättningar eller resultatkrav.

Du får det du mäter gäller i högsta grad sådana resultatlönemodeller. I praktiken är det dock frågan om ett styrmedel som går utöver det som krävs i lag eller kollektivavtal och som hör till arbetsgivarens verktygsback som ett operativt styrredskap. Därför är det inte skäl att frivilligt överlåta det till sådant som arbetsgivaren måste avtala om med arbetstagarna.

 

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.