För arbetsgivaren

Arbetstid

Man kan avtala om flexibel arbetstid med arbetstagaren så att arbetet utförs enligt behov (s.k. extra-avtal).

I andra fall skall man komma överens om den tillämpliga arbetstiden, t.ex. 30 timmar per vecka, 37,5 timmar per vecka (s.k. kontorsarbetstid, inga Pekkanendagar) eller 40 timmar per vecka (och Pekkanendagar).

Arbetstidslagen är mycket flexibel och möjliggör mångahanda avvikelser antingen genom nationella kollektivavtal eller t.o.m. genom lokala avtal. Detta innebär att det inte räcker att man går igenom arbetstidslagen för att söka svar på frågor angående arbetstidsfrågor.

Om det i ditt företag finns problem eller tvister angående arbetstidsbestämmelserna är det skäl att konsultera en advokat som har lång erfarenhet av arbetstidsfrågor och lösandet av tvister i anslutning till dem via förhandlingar och rättegångar.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.