För arbetsgivaren

Vi hjälper arbetsgivare i arbetsrättsliga problem.

Arbetsrätten begränsar möjligheterna för den enskilda arbetsgivaren och arbetstagaren att fritt komma överens om villkoren i anställningen. Detta innebär att det inte altid är möjligt att lokalt avtala om saker på ett sätt som bäst kunde beakta det långsiktiga och hållbara utvecklandet av företagsverksamheten. Arbetsrätten är dock en del av avtalsjuridiken, och på den tillämpas mycket långt de allmänna avtalsjuridiska principerna. Arbetstagarens lojalitetsskyldighet och krav på noggrannhet förhindrar t.ex. således arbetstagarens osakliga beteende och underlåtande av skyldigheterna. Arbetsgivaren har möjlighet att inom vissa gränser ingå lokala avtal och också annars bestämma om hur arbetet skall skötas i företaget. Denna direktionsrätt eller rätt att leda arbetet kan arbetsgivaren utöva inom gränserna i lag och kollektivavtal. Läs mer om dina rättigheter och  möjligheter som arbetsgivare i de detaljerade beskrivningarna av olika delområden inom arbetsrätten.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.