Arbetsrätt

Arbetsrätten berör oss alla – såväl företag som privatpersoner. När du behöver snabb, effektiv och pålitlig hjälp i arbetsrättsliga frågor eller tvister kan du lugnt överlåta ditt ärende till oss!

Arbetsrättsadvokat med över 15 år erfarenhet- Om du behöver en advokat för skötseln av en arbetsrättstvist eller om du undrar över något inom arbetsrätten hjälper vi gärna till. När du tar kontakt förbinder du dig inte ännu till något. Begär avgiftsfritt anbud.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.