Advokatbyrån med specialisering på arbetsrätt i Helsingfors

Asianajotoimisto Max Lindholm

Finlands bästa arbetsrättsliga kunnande och problemlösning för arbetsgivare och arbetstagare.

När du behöver snabb, effektiv och pålitlig hjälp kan du lugnt överlåta ditt ärende till oss. Tack vare vår över 15-åriga erfarenhet kan du lita på oss och lämna oron för skötseln av ditt ärende!

Boka genast en gratis inledande förhandling

Jag har alltid fått sakkunnig rådgivning i arbetsrättsliga frågor av Max redan under flera års tid

– Mikko Länsiluoto K-market Tölötorget Köpman

Max har gett mig korta, koncisa och praktiska råd ai arbetsrättsliga frågor

Aleksi Salminen, fd landschef KappAhl

Jag är mycket nöjd och belåten med den snabba, effektiva och tjänstvilliga servicen som vi fått i arbetsrättsliga frågor

– Barbro Tjärnlund HR-Director Resurs Bank Ab