Max Lindholm

Tausta

maxMax Lindholm tunnetaan tinkimättömänä asianajajana joka aina pyrkii saavuttamaan päämiehensä kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Hän työskentelee omassa Katajanokalla sijaitsevassa asianajotoimistossaan, joka on erikoistunut työoikeuteen.

Hänellä on pitkä kokemus kotimaisista työmarkkinaneuvotteluista. Lisäksi hän vastasi suomalaisen kaupan alan kaupan edustajana sosiaalidialogista Brysselissä vuosina 2001-2009 ja hoiti yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat liitossa.

Max Lindholm on pitkään toiminut kansainvälisten ja pohjoismaisten suuryritysten tukena maakohtaisten käytäntöjen luomisessa. Lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus kotimaisten pk-yritysten auttamisessa.

Lindholm on eteväksi tunnettu oikeudenkäyntiavustaja.
Hän on jo vuodesta 2001 hoitanut menestyksekkäästi työsuhteisiin liittyviä riita- ja rikosasioita yleisissä tuomioistuimissa.
Lisäksi hän on hoitanut muita riita- ja rikosasioita ja hallinnollisia hakemusasioita.

Vuosina 2001-2009 hän työskenteli Kaupan Liitossa ja sen edeltäjäliitoissa työmarkkinalakimiehenä. Vuoden 2009 jälkeen hän siirtyi Suomen Yrittäjiin, ja perusti oman lakiasiaintoimiston.

Max Lindholm on myös arvostettu luennoitsija. Hän on kouluttanut  työoikeutta, perhe- ja perintöoikeutta ja sopimusjuridiikkaa koti- ja  ulkomaisille yrityksille ja on lisäksi opettanut suurissa kotimaisissa koulutuslaitoksissa.

Asianajaja Max Lindholm on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2001 pääaineenaan työoikeus. Lisäksi hänellä on syventäviä opintoja mm. sopimusoikeudesta ja perhe- ja perintöoikeudesta.

Toimistosta

Toimistomme on erikoistunut työoikeuteen ja auttaa sekä työnantajia että työntekijöitä kun tarvitaan suomen parhainta työoikeudellista osaamista.

Toimistomme hoitaa lisäksi riita- ja rikosasioita yleisissä tuomioistuimissa.

Hoidamme myös sopimusjuridiikkaan, perhe- ja perintöoikeuteen ja hallinto-oikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

 

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.